EGE Yönetim Danışmanlığı Bakış Açısı
İş yaşamına ilişkin  genel tespitlerimiz :

1. İş yaşamı sorunlu.
2. Sorunlar yaygın.
3. Sorunlar şiddetli.
4. Değişen iş yaşamı koşullarında artık başarının belli bir rotası yok.
5. İş yaşamı, yaşam kalitemizi etkiliyor hem de çok kötü bir şekilde.

Bu rahatsızlıkların giderilmesi için, reçetelerimiz ;

1. İş yaşamını algılama biçimlerimizi değiştirmemiz gerekiyor.
2. İş yaşamı felsefelerimizi gözden geçirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak zorundayız.
3. Belli bir kişisel kaliteyi tutturmalıyız.
4. Şirketler de iş yaşamı felsefelerini değiştirmelidir.
5. Şirketlerde ayrıca yapısal değişiklikler de yapılmalıdır.

Yönetim Danışmanlığı Nedir?
EGE Yönetim Danışmanına Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?
EGE Yönetim Danışmanı Hangi Faydaları Sağlar?
EGE Yönetim Danışmanı Hangi Rolleri Üstlenir?
EGE Yönetim Danışmanı sizin İçin Ne Yapar?

Yönetim Danışmanlığı Nedir?
Günümüz ekonomik yaşamında, bir danışmanla çalışmak, olağan bir durumdan öte bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunun başlıca nedenleri, değişen ekonomik yapı; iç ve dış pazarlar arasındaki girift ilişkilerin artması ve hızlı gelişen teknoloji, buna bağlı olarak rekabet ortamının çetinleşmesi ve pazarın daralmasıdır.

Öğüt verme işi insanlık tarihi ile yaşıtsa da yönetim danışmanlığının dünyadaki geçmişine baktığımızda henüz yüz yıllık bir tarihi olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle Yönetim Danışmanlığı hizmeti genç bir çalışma alanıdır.

Literatüre göre Yönetim Danışmanlığı: "Firma organizasyonunda, yönetim sorumluluğu bulunmayan, danışmanlık beceri ve niteliklerine sahip örgüt dışı kişiler tarafından karmaşık sistem anlayışına dayanan, işletme problemlerinin belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve gerektiğinde uygulama desteğini içeren kişisel beceri ve yeteneklere dayanan hizmetlerdir."
Uygulamaya bakıldığında ise; yönetim danışmanının sadece belirli yönetim sorunlarını çözmeye çalışmadığı, aynı zamanda bir şirketin sahip olabileceği diğer ekonomik problemlerle de ilgilendiği görülmektedir.

Genellikle firmalar ekonomik performanslarını artırmak için yardıma ihtiyaçları olduğunda yönetim danışmanına başvururlar. Bir şirketin ekonomik performansının iyileştirilmesi, pazarlamada, maliyetlerde, üretimde, organizasyon ya da yönetimde değişikliklerle gerçekleştirilebilir. Bu nedenle şirketin yönetimi ile ilgili danışmanlık, yönetim danışmanlığının sadece bir unsurudur.

EGE Yönetim Danışmanına Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?
 • Rekabet gücünü arttırmak gerektirdiğinde
 • Kaynak kullanımını arttırmak/ geliştirmek gerektiğinde
 • İşletme körlüğünden kurtulmak istendiğinde
 • Dünya standartlarında bilgi, teknoloji ve deneyimlere hızlı ulaşılmak istendiğinde
 • Kötü gün için iyi günde
 • Doğma, büyüme, olgunluk, küçülme, birleşme gibi işletmelerin önemli yaşamsal evrelerinde

EGE Yönetim Danışmanı Hangi Faydaları Sağlar?
 • "Know-how", En İyi Uygulamalar ve Kanıtlanmış Yöntemlerin Şirket Bünyesine Kazandırılması,
 • Önemli ve Doğru Alanlara Yoğunlaşma,
 • Değişimi Hızlandırma, Mümkün Kılma,
 • Tarafsız Yaklaşımın Ürettiği Dengeli ve Uygulanabilir Çözümler.
 
 
 
 
 
Sayfa başı
Sayfa başı
Sayfa başı
Sayfa başı

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

EGE DANIŞMANLIK
ÇALIŞMA ALANLARI
GENEL YÖNETİM
 • Benchmarking (Kıyaslama)
 • Şirket/İş Değerleme
 • Değişim Yönetimi
 • Fizibilite
 • Uluslararası Yönetim
 • Yönetim Değerlendirmesi
 • Şirket Birleştirme ve Satınalma
 • Organizasyon Yapılandırma
 • Proje Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • Re-engineering (Süreç Yenileme)
 • Araştırma/Geliştirme

İDARİ KONULAR
 • Ofis Yönetimi
 • Metod /Organizasyon

MALİ ve FİNANSAL SİSTEMLER YÖNETİMİ
 • Maliyet Azaltma
 • Karlılık Geliştirme

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • Kurumsal Kimlik
 • Personel Arama ve Seçme
 • İş Değerleme
 • İş Hukuku ve Endüstri İlişkileri
 • Yönetim Geliştirme
 • İşgücü Planlama
 • Motivasyon
 • Performans Değerlendirme
 • Psikolojik Ölçümler
 • Ücret ve Haklar
 • Eğitim Yönetimi

 
© 2010 EGE Danışmanlık ve Tic. Ltd.Şti. Her Hakkı Saklıdır
Gizlilik
Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar
EGE Yönetim Danışmanı Sizin İçin Ne Yapar?
 • Rekabet gücünü arttırır.
 • Uluslararası pazarlara hazırlar.
 • İç organizasyonu güçlendirir ve geliştirir.
 • Maliyeti azaltır.
 • Ciroyu arttırır.
 • Stratejik yönetim tekniklerini geliştirir.
 • Yönetim ve karar verme sürecini geliştirir.
 • Finansal kaynak alanlarını arttırır.
 • Sektöre ilişkin genel ve özel bilgi sağlar.
 • Müşteri portföyünün geliştirilmesini sağlar.
 • Fizibilite çalışmaları hazırlar.
 • Verimliliği arttırır.
 • Vergi yükünü azaltır.
 • Standardizasyon çalışmalarını hızlandırır.
 • İnsan kaynaklarının niteliğini geliştirir.
 • Bilgi sistemlerini geliştirir.
EGE Yönetim Danışmanı Hangi Rolleri Üstlenir?
 • Uzman
 • Rehber
 • Analist
 • Örnek Olan
 • Eğitmen
 • Yorumcu
 • İşbirlikçi
 • Aktif Yönlendirici
 • Sonuç Yaratıcı