YATIRIM DANIŞMANLIĞI / YÖNETİMİ
Proje Geliştirme :  Proje geliştirme safhasında, iş ortağımız için doğru arazinin seçimi veya var olan arazi üzerinde fizibilite çalışmalarının yapılması en verimli kullanım şeklinin belirlenmesi, maliyet analizlerinin yapılması ve kavramsal geliştirme (Konseptin belirlenmesi) hizmetlerini iş ortaklarına sunar. Bu safha bir projenin karlılığını ve hızlı pazarlanmasını doğrudan etkiler.

Analiz -Fizibilite : Yatırımın mevcut özellikleri, genel koşulları ve imar durumu , gelir gider analizleri göz önünde tutularak yatırım ihtiyacı ve yatırım karlılığı konusunda rapor hazırlama faaliyetleri yürütülür. İşletmenin karşılaştığı önemli finansal, ticari ve diğer hususların ve sürdürülebilir kar ve nakit akımı yaratan etkenlerin tespit edilmesi sağlanır. İşletmenin, gerçekleşmiş sonuçları ve ileriye dönük tahminlerini, vergi konumunu, nakit akımlarını, piyasa analizini, yönetim raporlamasını, ticari ve tatbiki konularını, sistemleri ve iç kontrollerini, emeklilik planlarını, ücret politikası ve verilen diğer yan faydaları, hukuki konularını ve çevre koruma konularını içerecek şekilde detaylı araştırmalar yapılmaktadır.

Gayrimenkul Portföy Yönetimi: Gayrimenkul yatırımcılarının portföylerinin katmadeğer sağlayacak şekilde kullanılması ve bu gayrimenkullerin yönetimi

Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı: Gayrimenkul alanında yatırım yapmak isteyen kişi ya da kuruluşlara verdiğimiz danışmanlık faaliyetleri, en iyi en verimli kullanım analizleri

Gayrimenkul Değerleme (Ekspertiz):  Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki bağımsız ve tarafsız olarak değerinin takdiri faaliyetleri yürütülür. Gayrimenkulün değer tespitinde mülkün türü ve niteliklerine göre satış karşılaştırmaları, ikame maliyet analizi, gelir kapitalizasyonu yöntemlerini kullanılır.

Gayrimenkul Finansmanı: Yatırım faaliyetleri sırasında finasman temini ve ortaklık görüşmelerinin yürütülmesi

Proje Yönetim Danışmanlığı: Yatırım ile ilgili bir projede, projenin hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve proje sonrası çıkabilecek sorunların çözümü konusunda danışmanlık faaliyetleri,

Gayrimenkul Pazarlama Organizasyon: Projeli gayrimenkul yatırımlarının ,müşterilerinin beklentileri ve  mortgage sistemleri içerisinde pazarlama ve satış faaliyetlerinin tespiti ve koordinasyonu.

Sözleşme Desteği : Yatırım müzakerelerinde kurmunuza destek verilir, alım-satım anlaşmalarında muhasebe ve diğer konularda öneri sunabilir, işlem sonu mali tablolarının hazırlanması ve fiyat düzeltme mekanizmaları ve garanti ve tazminat kapsamları konularında hizmet verilir.

Şirket Satınalma veya Satışları : Sürecinin başında, şirketin mali, ticari ve tatbiki performansı hakkında bağımsız analiz ve değerlendirmeler yapılmakta, satış/satınalma modelleri geliştirilmekte, şirket satın alma ve satışları için önemli riskleri ve söz konusu anlaşmayı bozabilecek etkenleri tesbit edilmektedir. Ayrıca sektör karşılaştırmaları ile işletmenin güçlü ve zayıf yanlarını belirleyebilir, ve olası alım-satım işleminin var olan işletmenize etkisi değerlendirilmektedir.

Şirket Birleşmeleri: Birleştirme risklerinin belirlenmesinde, bu riskleri bertaraf etmek için planların yaratılmasında ve birleştirme işleminin yönetilmesine yönelik faaliyetler yürütülmektedir.

Pazar Araştırmaları: Alıcı, satıcı ve piyasa anket analizleri yapılmakta ve talep edilen ticari ilişkilerin ve faaliyetlerin işlevsel analizini yapılmaktadır.

Mülk Yönetimi : Çözüm ortaklarımızla, mülkün değerini ve müşteri memnuniyetini arttırmak için üreticilere ve tüketicilere mülk yönetim hizmetlerinin tamamını en doğru maliyet ile sunar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sayfa başı
Sayfa başı
Sayfa başı
Sayfa başı
 
Teknik Hizmetler
  • Teknik İşletim
  • Periyodik Bakım
  • Acil çağrı ve onarım
  • Enerji Yönetimi
  • Mühendislik Hizmetleri
  • Bilgisayarlı Bakım Hizmetleri
  • Dekorasyon, Renovasyon, Tadilat Hizmetleri
Destek Hizmetler

Bina Yönetimi

  • Temizlik Hizmetleri
  • Güvenlik Hizmetleri
  • Diğer Hizmetler ( concierge hiz.)
© 2010 EGE Danışmanlık ve Tic. Ltd.Şti. Her Hakkı Saklıdır
Gizlilik
Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar