PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİ VE TEKNİK ÖLÇÜM İLE GÖZETİM
EGE Danışmanlık Teknik Ölçüm ve Kontrol Hizmetleri /Gaz , Toz , Gürültü Ölçüm ve Analizleri
EMİSYON ÖLÇÜMLERİ
 • Bacada O2, CO, CO2, SO2, HC, NO, NO2, NOx kirletici gaz konsantrasyonlarının belirlenmesi
 • Baca gazı toz konsantrasyonunun belirlenmesi
 • İslilik ölçümleri
 • Yanma verimliliğinin tespiti
 • Gaz ve tozların kütlesel debi tayini
 • Bacagazı sıcaklık ölçümleri
 • Yoğuşma noktasının (dew point) belirlenmesi
 • Bacagazında nem yüzdesinin belirlenmesi
 • Uçucu organik buhar ve gaz (VOC) emisyonlarının ayrıştırılarak belirlenmesi
 • Toz emisyonunda özel maddelerin (ağır metaller) belirlenmesi
 • Bacada Flor ve Klor emisyonlarının belirlenmesi
 • Gaz yoğunluğunun belirlenmesi
 • Gaz hızı profilinin belirlenmesi
 • Gaz debisinin tespiti
 • Asgari baca yüksekliklerinin belirlenmesi
 • Yakma Tesisleri, Gaz ve Toz Arıtma Sistemleri Verimlilik ve Performans Ölçümleri
HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ
 • Tesis Etki Alanı İçerisindeki İnceleme Alanlarında Uzun ve Kısa Vadeli Hava Kalitesi Ölçümleri
 • Ortam Havasında Solunabilir Toz (pm10) Ölçümleri
 • Ortam Havasında Çöken Toz Ölçümleri
 • Pasif Örnekleme Metodu Kullanılarak SO2, NOx, BTX (VOC), HCl, HF Ölçümlerinin Yapılması
 • Tesis Çevresi Kirlilik Haritalarının Oluşturulması
 • Hava Kalitesi Modelleme Çalışmaları,
GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ
 • Gürültü İzin Belgesi Kapsamında Çevresel Gürültü - Titreşim Ölçümleri ve Akustik Rapor Hazırlanması
 • ÇED Kapsamında Çevresel Gürültü - Titreşim Ölçümleri ve Akustik Rapor Hazırlanması
 • Tesis İçi Gürültü Ölçümleri Ve Haritalandırılması
 • Karayolu - Demiryolu - Denizyolu Modelleme ve Haritalandırma Çalışmaları
 • Gürültü Frekans Analizleri
 • Mesafeli Gürültü Ölçüm Grafiği

Sayfa başı
Sayfa başı
Sayfa başı
 
 
 
 
© 2010 EGE Danışmanlık ve Tic. Ltd.Şti. Her Hakkı Saklıdır
Gizlilik
Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar