PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİ VE TEKNİK ÖLÇÜM İLE GÖZETİM
Periyodik kontrol hizmetlerimiz:

 • Vinç Periyodik Kontrolü
 • Caraskal Periyodik Kontrolü
 • Mobil Vinç Periyodik Kontrolü
 • Forklift Periyodik Kontrolü
 • Yük Asansörleri
 • Kalorifer Kazanları
 • Sıcak Su Kazanları
 • Buhar Kazanları
 • Kızgın Yağ Kazanları
 • Kompresör Periyodik Kontrolü
 • Hidrofor Periyodik Kontrolü
 • Hava Tankı Periyodik Kontrolü
 • Otoklav Periyodik Kontrolü
 • Atölye Tipi Liftler
 • Elektrik Tesisatı ve Panolar
 • Makina Topraklama
 • Paratoner Topraklama
 • Elektrik Trafosu Yağ Testi
 • Sanayi Gazları Dolum Tankları
 • EN 14351-1 Pencere/Kapı Sistemleri Fabrika Üretim Kontrolü FPC Muayenesi

Teknik Ölçüm ve Kontrol Hizmetlerimiz;

 • İşyeri Ortamında Gürültü Ölçümü
 • Dozimetrik Gürültü Ölçümü
 • Gürültü Haritası
 • İşyeri Ortamında Toz Ölçümü
 • Gaz Ölçümleri
 • Termal Konfor Ölçümü (Sıcaklık, Nem ve Hava Akımı)
 • Aydınlatma Ölçümü (Gece ve Gündüz)
 • Topraklama Tesisatı Kontrolü (Yılda bir kez)
 • Paratoner Tesisatının Kontrolü (Yılda bir kez)

Neden Periyodik Kontrol Hizmetleri

İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili düzenlemelere göre işyerinde kullanılmakta olan basınçlı kaplar, asansör ile kaldırma-iletme makinaları gibi donanımların periyodik olarak kontrol edilmeleri gerekmektedir. Örneğin bu konudaki bazı mevzuat şu şekildedir:
MADDE 378 - Kaldırma makineleri ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar , kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, yetkili teknik bir eleman tarafından üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecek ve kontrol belgesi düzenlenerek işyerindeki özel dosyasında saklanacaktır.
İnsan sağlığı ve güvenliğinin önemli bir unsuru olan konu hakkında genel olarak aşağıdaki konularda iş ortaklarımızla birlikte TURKAK akreditasyonlu olarak periyodik kontrol hizmetlerimizi sunmaktayız:
 • Basınçlı Kapların ve Kazanların Kontrolü (Kompresör, Kazan, Hava Tankı, Hidrofor vb. donanımın Periyodik Kontrol ve Raporları)
 • Kaldırma Araçları Periyodik Testi ve Kontrolü (Forklift, Caraskal, Vinç, Lift vb. donanımın Periyodik Kontrol ve Raporları)
 • Elektrik Topraklaması Periyodik Testleri
 • Makine Topraklama Testleri
 • Periyodik Asansör Kontrolleri 

Periyodik Asansör Kontrolleri   
                  
31.01.2007 tarihinde Sanayi Bakanlığı tarafından yayınlanan AB direktifleri uyum çalışmaları sonucunda hazırlanan/değiştirilen " ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ " çerçevesinde asansörlerin yıllık kontrolleri öncelikle belediyeler tarafından yapılmalıdır. Ancak bu husus ülkemizde tüm belediyelerde henüz tümüyle uygulanamamaktadır. Bu zorunluluk ilgili yönetmelikte şu şekildedir:
Yıllık kontrol
MADDE 10 - (1) Yapının bağlı bulunduğu Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca, asansörün hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında yılda en az bir kere olmak üzere, her asansörün kontrolü yapılır. Ancak, kadrosunda yeterli sayıda Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendisi bulunmayan Belediye veya Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar, yıllık kontrol işini, o asansörün yapımında görev almamış Yetkili Mühendislere yaptırabilirler.

Bu konuda verdiğimiz hizmetler:
a)    Bölgedeki asansör denetimlerinin tarafımızdan yapılması ve raporlanması
b)    Bölge asansör envanteri çıkarılması ve asansör bilgilerine yönelik internet sitesi açılması
c)    Belediye'de (yeterli değil ise) ekiplerin eğitilmesi ve personel sertifikasyonu

Sayfa başı
Sayfa başı
Sayfa başı
 
 
 
© 2010 EGE Danışmanlık ve Tic. Ltd.Şti. Her Hakkı Saklıdır
Gizlilik
Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar
EGE Danışmanlık Teknik Hizmetleri