İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri ( Holdingler / Grup Şirketleri)

İnsan sermayesi  özellikleri ve yarattığı değer oranında Holdingin/Grup Şirketlerinin iş performansında yükseliş gerçekleşmektedir. Bu anlayışla EGE Danışmanlık, şirketlerin insan sermayelerini en verimli şekilde yönetebilmesini sağlayacak süreç ve sistemlerin geliştirilmesi projelerini gerçekleştirir.

Holdingin/Grup Şirketlerinin faaliyetlerini başarı ile devam ettirebilmesinde gerekli olan diğer kaynaklar gibi insan kaynağının da uygun seçim, görev dağılımı ve performansını artırmak amacıyla etkin yönlendirilmesi gerekir.
İşe alma, kariyer, ücret yönetimi ve performans  yönetimi ve eğitim planlama başlıkları EGE Danışmanlık programlarında uygulanır.
Gelecek planları ve şartlardaki değişimler, uyumlu güncellemelerle yenilenir. Böylece değişim yönetimi sağlanır.

İnsan Kaynakları Performans Yönetimi Geliştirme Projesi

Proje Amacı

EGE Danışmanlık 'ın bu projesinde, Holding/Grup Şirketleri hedef ve yetkinlikleri doğrultusunda organizasyonun, kurulların ve bireylerin performansını geliştirmek için uygulanır. Sadece geçmiş performansın ölçülmesini değil,  organizasyon üyelerinin herbirinin potansiyelinin  belirlenerek gelişim hedeflerinin oluşturulmasını ve gerçekleştirilmesini sağlamaya odaklanır.
Proje Aşamaları

  • Holding/Grup Şirketleri stratejilerinin incelenmesi,
  • Holding/Grup Şirketleri  reorganizasyonu / Holdingleşme
  • Holding yetkinliklerinin belirlenmesi ve tüm yetkinliklerin tanımlamalarının yapılması,
  • Holding Performans Yönetimi ilkelerinin belirlenmesi,
  • Holding genelinde eğitimlerle uygulamanın etkinliğinin artırılması,
  • Uygulama ve sonuçlarının izlenmesi,
Projenin Yararları

Performans değerlendirme, takımların ve kişilerin gerçekleşen performanslarını değerlendirmek, ortaya koydukları beklenti ve gelişim hedefleri doğrultusunda takımların ve kişilerin yeni dönemde performanslarını artırmaya yönelik planlama yapmaktır. Etkin bir performans yönetim sistemi ile;
  • Çalışanlar arasında karşılıklı beklentilerin belirginleştirimesi,
  • Doğru kişilerin, doğru işlere odaklanması,
  • Motivasyonun artırılması,
  • İletişimin artırılması,
Yöneticilere performans yönetimine temel olacak gelişim danışmanlığı yaklaşımını kazandırılması yönünde faydalar sağlanır.

Proje Çıktıları

İnsan Kaynakları Yönetimi ilkeleri ve dokumantasyonu proje çıktılarını oluşturmaktadır. Bununla birlikte, sistemi çalışanlara benimsetmek ve kullanıma özendirmek amacıyla tüm çalışanlar konuyla ilgili EGE Danışmanlık tarafından eğitimler verilmektedir.

EGE Danışmanlık 'ın Katma Değeri

EGE Danışmanlık bu projede gelişmiş yönetim tekniklerinin Holding/Grup Şirketleri  kültürüne uyumlu hale getirilmesini sağlamaktadır. Holding/Grup Şirketleri  organizasyonu ile yetkinliklerinin belirlenmesi ve hedeflerle yönetim anlayışının kazandırılması ve buna yönelik sistemin geliştirilmesi  ile başarıya yönelik yeni bir bakış açışı geliştirilmektedir. Sistemin oluşturulması ile birlikte en önemli adım olan, yöneticilerin ve çalışanların sistemi benimsemesi ve uygulayabilmesini sağlamak amacıyla eğitimler verilmektedir. Böylece sistem tanıtılmakta  ve uygulamaya yönelik önemli alanlar önceliklendirilmektedir.

Sayfa başı
Sayfa başı

HOLDİNGLER/GRUP ŞİRKETLERİ İNSAN KAYNAKLARI PROJELERİ
 
© 2010 EGE Danışmanlık ve Tic. Ltd.Şti. Her Hakkı Saklıdır
Gizlilik
Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar