© 2010 EGE Danışmanlık ve Tic. Ltd.Şti. Her Hakkı Saklıdır
Gizlilik
Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
Sayfa başı
ISO 9001 sistemini kurmak, iyileştirmek, belgelendirmek mi istiyorsunuz?

EGE kurulum danışmanlığı ile ISO 9001 ve ISO 9000 serisi standart gereklerinin karşılanması ile beraber kuruluşun etkin ve verimli çalışmasına katkıda bulunularak sistemin kurulumu sağlanır ve uygulamaya alınır.
Kurmuş olduğunuz bir sisteminiz var, ancak istediğiniz etkinlikte olmadığını düşünüyorsunuz ve iyileştirme yapmak arzunuz var. EGE Danışmanlık iyileştirme yardımı ile sisteminizin ISO 9000 serisi standartlara uyumu ISO 9004 kılavuzu da göz önüne alınarak incelenir ve gerekli iyileştirmeler ile performansın arttırılması sağlanır.
Yeni veya kurmuş olduğunuz sistemin sınamasını yapmak üzere EGE Danışmanlık sistem denetlemesi yapar ve kuruluşunuza raporlar.
Sistem kurma danışmanlık hizmetlerimizin ana adımlarını;
oluşturmaktadır.
EGE, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmetleri

Bir kuruluşun başarısını veya başarısızlığını belirlemede sadece tek bir konudaki performansı değil, aynı zamanda müşteri ve pazar taleplerindeki değişim ve isteklere yanıt vermedeki esnekliği, hızı ve yenilikçiliği gibi yetenekleri önemli bir rol oynamaktadır. Bu karmaşık beklentiler ancak etkin bir kalite yönetim sisteminin kurulması ve sürdürülmesi ile yerine getirilebilir. 1987 yılında yayımlanan ISO 9000 serisi kalite yönetimi normları, dünya çapında çok değişik iş dallarında kalite güvence ve kalite yönetiminin temellerini oluşturmaktadır. ISO 9001 kalite yönetim sistemi, her türlü büyüklükte ve çeşitteki iş dallarında faaliyet göstermekte olan kuruluşlar için yeteneklerini ve uzmanlıklarını ispat etmek için ideal bir temel oluşturmaktadır. ISO 9001 standardı, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001 gibi standartlar ile entegre edilebilir.

Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi'nin yararları
  • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılması
  • Kuruluş itibarına katkıda bulunulması
  • Kalıcı ve sürekli kalite güvencenin sağlanması
  • Uluslararası geçerlilik nedeni ile dış ticarette avantaj sağlanması
  • İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılması
  • Tedarikçilerin seçimi, değerlendirilmesi ve izlenmesinde katkı sağlanması
  • Müşteri ile ilişkilerin sistematik gerçekleştirilmesinin sağlanması ile müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının arttırılması
  • Çalışanlardaki kalite bilincinin arttırılması
  • Kuruluştaki tüm süreçlerin, işlemlerin izlenmesinde sistematik yaklaşımın esas alınması