© 2010 EGE Danışmanlık ve Tic. Ltd.Şti. Her Hakkı Saklıdır
Gizlilik
Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar

ISO 22000 & HACCP GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
Sayfa başı
Gıda Güvenliği
EGE, ISO 22000 (HACCP) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmetleri

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda endüstrisinde tüm aşamalarda uygulanabilirliği olan ve uluslar arası gıda uzmanları tarafından hazırlanmış bir standarttır. Standart, gıda tedarik zincirinde faaliyet gösteren kuruluşların gıda güvenliği yönetim sistemlerinin uluslararası tanınırlığının sağlanması amacı ile oluşturulmuş olup; gıda maddesi üreticileri, birincil üretim, transport- depolama, toptan ve perakendeci firmalar ile ambalaj malzemesi, temizleme malzemesi ve katkı malzemesi üreten kuruluşlar tarafından uygulanabilir. ISO 22000 standardı, OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 gibi standartlar ile entegre edilebilir.

Etkin bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'nin yararları
  • Yasal gereklerin tanınması ve yerine getirilmesinin sistematik gerçekleştirilmesi
  • Sistematik yaklaşım sayesinde ürün ve hizmet kalitesinde ölçülebilir düzelme
  • Standartlara uygunluğun sağlanması ile beraber ürün geri dönüşlerinin ortadan kalkması ve imaj korunması
  • Verilen olumlu mesaj ile pazarda güven kazanma ve rekabet gücünün artması
  • Uluslararası ilişkilerde güven sağlanması 
  • Yönetim etkinliğinin sistematik yaklaşım ile etkinliğinin arttırılması
  • Kalite kültürünün çalışanlara yerleştirilmesi ve geliştirilmesi
  • Karar mekanizmalarının etkinliğinin arttırılması için veri toplama ve izleme sağlanması

ISO 22000 & HACCP sistemini kurmak, iyileştirmek, belgelendirmek mi istiyorsunuz?

EGE kurulum danışmanlığı ile ISO 22000 standart gereklerinin ve yasal gereklerin karşılanması ile beraber kuruluşun etkin ve verimli çalışmasına katkıda bulunularak sistemin kurulumu sağlanır ve uygulamaya alınır.
Kurmuş olduğunuz bir sisteminiz var, ancak istediğiniz etkinlikte olmadığını düşünüyorsunuz ve iyileştirme yapmak arzunuz var. İyileştirme danışmanlığımız yardımı ile sisteminizin ISO 22000 standardına ve yasal gereklere uyumu incelenir ve gerekli iyileştirmeler ile performansın arttırılması sağlanır.
Yeni veya kurmuş olduğunuz sistemin sınamasını yapmak üzere EGE Danışmanlık sistem denetlemesi yapar ve kuruluşunuza raporlar.

EGE Danışmanlık sistem kurma hizmetlerimizin ana adımlarını;
oluşturmaktadır.