© 2010 EGE Danışmanlık ve Tic. Ltd.Şti. Her Hakkı Saklıdır
Gizlilik
Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar
Çevre Yönetim Sistemleri

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Sayfa başı
EGE, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmetleri

Kamuoyunda sürekli artmakta olan çevre bilinci kuruluşlar için gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır.  Bu nedenle kuruluşlar, çevre ile olan etkileşimlerini ortaya koymak üzere çalışmalar yapmakta, bunları belgeleyerek çevreye olan duyarlı yaklaşımlarını göstermekte ve böylece itibarlarını arttırırken pazar pozisyonlarını da güçlendirmektedirler. Çevre yönetim sistemi ile havaya, suya ve toprağa verilen atıkların incelenmesini öngören risk planları ile beraber doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır.

ISO 14001 standardı, OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 22000, ISO 27001 gibi standartlar ve ISO/TS 16949 teknik spesifikasyonu ile entegre edilebilir.

Etkin bir Çevre Yönetim Sistemi'nin yararları

  • Kuruluş dışına yansıtılan olumlu etki sayesinde yeni pazarlara açılma olanağı
  • Kuruluş faaliyetlerinin çevreye olan etkisinin incelenmesi ve belirlenmesi olası risklerin en az düzeye indirilmesi
  • Yasal gereklerin tanınması ve yerine getirilmesinin sistematik gerçekleştirilmesi
  • Yasal kurumlara, mevzuat ve yönetmeliklere uyumun yazılı oluşturulmuş çevre yönetim sistemi ve ISO 14001 belgesi ile gösterilmesi
  • Çalışanlarda çevre bilincinin ve motivasyonun artması

ISO 14001 sistemini kurmak, iyileştirmek, belgelendirmek mi istiyorsunuz?

EGE kurulum danışmanlığı ile ISO 14001 serisi standart gereklerinin ve yasal gereklerin karşılanması ile beraber kuruluşun etkin ve verimli çalışmasına katkıda bulunularak sistemin kurulumu sağlanır ve uygulamaya alınır.
Kurmuş olduğunuz bir sisteminiz var, ancak istediğiniz etkinlikte olmadığını düşünüyorsunuz ve iyileştirme yapmak arzunuz var. EGE Danışmanlık iyileştirme yardımı ile sisteminizin ISO 14001 standardına ve yasal gereklere uyumu incelenir ve gerekli iyileştirmeler ile performansın arttırılması sağlanır.
Yeni veya kurmuş olduğunuz sistemin sınamasını yapmak üzere EGE Danışmanlık sistem denetlemesi yapar ve kuruluşunuza raporlar.

EGE Danışmanlık sistem kurma hizmetlerimizin ana adımlarını;
oluşturmaktadır.