© 2010 EGE Danışmanlık ve Tic. Ltd.Şti. Her Hakkı Saklıdır
Gizlilik
Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar
Entegre Yönetim Sistemleri
EGE Entegre Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmetleri

Kuruluşların yapısı ve müşteri taleplerinin farklılığı nedeni ile günümüzde farklı yönetim sistemlerinin kurulması gereği giderek artan boyutlarda gözlenmektedir. Farklı yönetim sistemleri kurulması gerekliliği ortaya çıktığında ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 gibi yönetim sistemlerinin ayrı ayrı kurulması düşünülse bile bunun pratikte pek çok karmaşaya ve sistem çatışmalarına yol açtığı görülmüştür. EGE Danışmanlık , yönetim sistemlerinde oluşabilecek bu tip sorunları engellemek için entegre yönetim sistemini kurmanızı önermektedir. Anılanların dışında kalan teknik spesifikasyon (ISO/TS 16949 gibi) ve standartların da (ISO 27001 gibi) entegre edilmesi mümkündür.

Entegre Yönetim Sistemi'nin yararları
  • Farklı yönetim sistemlerinin şartlarını yerine getiren tek sistemin kurulması
  • Kuruluş kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi
  • Farklı yönetim sistemleri arasında uyumun sağlanması ile kuruluş operasyonlarının etkinliğinin arttırılması
  • Entegre yönetim sistemi ile müşteri taleplerinin etkin yerine getirilmesi ve güven kazanımı

Entegre yönetim sistemini kurmak, iyileştirmek, belgelendirmek mi istiyorsunuz?
EGE Danışmanlık, kurulum danışmanlığı ile entegre yönetim sistemine konu olan standartların/teknik spesifikasyonun gereklerinin ve yasal gereklerin karşılanması ile beraber kuruluşun etkin ve verimli çalışmasına katkıda bulunurak sistemin kurulumu sağlar ve uygulamaya alınması için yönlendirmelerde bulunur. Mevcut yönetim sisteminiz var ise entegre yönetim sistemi kurulumu sistemi gözden geçirmek için çok değerli bir ek fırsat olacaktır ve gerektiğinde EGE Danışmanlık uzmanlarının desteği ile iyileştirme projeleri geliştirilebilecektir.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ ( ISO 9001,ISO 14001 ve OHSAS 18001)
Kurmuş olduğunuz bir sisteminiz var, ancak istediğiniz etkinlikte olmadığını düşünüyorsunuz ve iyileştirme yapmak arzunuz var. İyileştirme danışmanlığımız yardımı ile sisteminizin ilgili standartların/teknik spesifikasyonun gereklerine ve yasal gereklere uyumu incelenir ve gerekli iyileştirmeler ile performansın arttırılması sağlanır.
Yeni veya kurmuş olduğunuz sistemin sınamasını yapmak üzere sistem denetlemesi yapılabilir ve kuruluşunuza raporlanır.

EGE Danışmanlık sistem kurma danışmanlık hizmetlernin ana adımlarını;
oluşturmaktadır.
Sayfa başı