© 2010 EGE Danışmanlık ve Tic. Ltd.Şti. Her Hakkı Saklıdır
Gizlilik
Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar

MERKEZİ ISI PAYLAŞIM VE SICAK SU SİSTEMLERİ

EGE Danışmanlık Enerji Çözümleri
ISI PAY ÖLÇERLER ;

Radyatör sıcaklığı ile ortam sıcaklığının arasındaki farkı ölçerek, o mahallin tüketim oranını belirten cihazlardır.Merkezi sistem ile ısıtılan konutlarda her radyatöre monte edilerek bireysel bazda tüketim değerlerini kaydeden ısı pay ölçerler, dairelerin gerçek tüketim değerlerine göre gider paylaşımı yapılabilmesini sağlar.

Isı pay ölçerlerin ölçüm değeri, ölçülen radyatörün sıcaklığını ve oda sıcaklığı ölçer, iki sıcaklık değeri arasındaki farkı değeridir. Bu ölçüm değerini kullanılarak, radyatörün anma ısıl güç katsayısı ve yüzey duyar elemanları arasındaki ısıl temas katsayısı aracılığıyla gerçek tüketim değeri hesaplanır.(TS EN 834 standardına göre)

İşletime alınan ısı pay ölçerler, bünyesinde bulunan RF modülü sayesinde tüketim değerlerini ve arıza bilgilerini iletirler. Cihazlar harici bir güç ünitesine veya elektrik şebekesine ihtiyaç duymadan içerisinde bulunan uzun ömürlü bir pil ile çalışır. Ayrıca, cihazların üzerinde kullanıcıların tüketim değerlerini görmelerini sağlayan bir LCD ekran bulunur.

Kalorifer tesisatının “çok kolonlu” (Tablo-1) prensibe göre yapıldığı merkezi ısıtma sistemlerinde, sadece ısı pay ölçer cihazları kullanılır.

Bunun yanında, kalorifer tesisatının tek kolonlu (Tablo-2) prensibe göre yapıldığı merkezi ısıtma sistemlerinde de, daire sakinlerinin kırma dökme ve tesisatta yenilik uygulaması tercih etmediği durumlarda ısı pay ölçer tercih edilebilir.

Enerji Verimliliği Yasasının Altyapısı
Enerji Tasarrufunda Hukuki Düzenleme
2007 yılında yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu ve 2008 yılındaki yönetmelik ile ısı kontrol ve paylaşım sistemlerinin kullanımı zorunlu hale getirildi. 
Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezi veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz. (Enerji Verimliliği Kanunu, Kanun No: 5627 Madde 7 / (1) - c , yayınlanma tarihi 02.05.2007)           
•         Tüketilen enerjiyi sınırlandırabilmek için merkezi ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215’e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır. (Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik, Madde 5-(1) / Yayınlanma tarihi: 14.04.2008)
•         Merkezi sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15 °C olacak şekilde ayarlanır. (Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik, Madde 5-(1) / Yayınlanma tarihi: 14.04.2008)Madde 8 – (1)
•         Merkezi ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 70’i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin % 30’u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve isletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır. (Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik, Madde 8-(1) / Yayınlanma tarihi: 14.04.2008) 

Yaşanan binalara özel
Merkezi ısınma veya sıhhi sıcak su sistemine sahip mevcut binalar, inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar ve proje değişikliği gerektiren esaslı onarımlar ile mekanik tesisat değişikliği gerektiren binalar için uygulanabilir olan maddeleri uyarınca yapılması gereken iş ve işlemler, bina sahibi ve yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi ve işletmecisi tarafından, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7’nci maddesinin 1’nci fıkrasının (c) bendi ve geçici 6’ncı maddesi gereğince 02/07/2007 tarihi itibari ile 5 yıl içerisinde yerine getirilir. (Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik, Sayı: 26847 / Yayınlanma tarihi: 14.04.2008) Geçici madde 1 – (1)
Bu tarihe kadar “Kat Mülkiyeti Kanunu” na göre bu sisteme geçiş için kat maliklerinin %51 oy çoğunluğu yeterlidir.
Yeni yapılan binalara özel
Yeni yapılacak binalarda; toplam kullanım alanının 2.000 m2’den büyük olması halinde merkezi ısıtma sistemi yapılır (Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Sayı 27075 / Yayınlanma tarihi:  05.12.2008, Beşinci Bölüm – Madde 13-(3) )
Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezi ve lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır(Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Sayı 27075 / Yayınlanma tarihi:  05.12.2008, Beşinci Bölüm – Madde 13-(7) )
Bu yönetmelik yayımlandığı tarihten bir yıl sonra yürürlüğe girer (Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Sayı 27075 / Yayınlanma tarihi:  05.12.2008, Beşinci Bölüm – Madde 29 – (1))
Isı gider paylaşım sistemi nedir?
Isı gider paylaşımı; Merkezi sistem ile ısınan yapılarda, ısı giderlerinin paylaştırılmasıdır.
2007’de yayınlanan “Enerji verimliliği yasası” ile ısı giderinin paylaştırılması sistematiğe bağlanmış ve “ısı gider paylaşım sistemi” hayata geçirilmiştir.
Yasaya kadar yapılan ısı gideri paylaşımı, sadece kullanım alanına göre paylaştırılırdı. Yasanın yürürlüğe girmesi ile, ısı giderlerinin tüketim değerlerine göre paylaşımını sağlayan “ısı gider paylaşım sistemi” kullanılmaya başlanmıştır.

Isı gider paylaşım sisteminin kazançları nelerdir? 
•         Daire sakinleri ortam sıcaklığını kontrol edebilirler
•         Evde kimsenin bulunmadığı saatlerde ısıyı düşürerek daha az yakıt parası öderler
•         Fazla ısınan dairelerde, daire sakini camları açıp ısıyı boşa harcamaz
•         %40’a kadar tasarruf imkanı sağlar
•         Bu yeni sistem kısa süre içinde kendini amorti eder
•         Tüketim değerlerine göre gider paylaşımı yapılacağı için daha adildir
•         Tüketimin kontrol edilmesi sayesinde, enerjiyi ithal eden ülkemizin bütçesine katkı sağlar
•         Daha önce kombi ile ısınan daireler tercih edilirken, yeni ısı gider paylaşım sistemi ile birlikte sizin daireniz değer kazanacaktır. (min.%20)
•         Mevcut sistemde dairesini kiraya vermek isteyen mal sahibi kiracı bulmakta zorlanmakta ve ayrıca boş olan dairesi için herkes ile aynı yakıt gideri ödemektedir. Ayrıca bu yeni sistem ile kiracı bulmak kolaylaşacak ve boş kalan dairenin faturası çok düşük olacaktır.