© 2010 EGE Danışmanlık ve Tic. Ltd.Şti. Her Hakkı Saklıdır
Gizlilik
Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar

BELEDİYELERE ÖZEL PROJELER
Eurocus vatandaş memnuniyeti sisteminin kurulması ve belgelendirilmesi

EUROCUS,  Vatandaş memnuniyetine yönelik gereklilikleri içeren bir yönerge standart ile yasal ve özel gereklilikler bütünüdür. Kamu ve belediye tecrübelerimize istinaden EUROCUS Vatandaş Uygulama Kodlarının belediyelerin "Vatandaş Odaklı" hizmet anlayışlarını geliştirmesi hedeflenmektedir. Bu çalışma vatandaş memnuniyetini artırdığı gibi tanıtım amaçlı da kullanılabilir.
Eurocus Vatandaş Memnuniyet Sitemi, kuruluşların vatandaşların şikâyetlerini nasıl başarılı bir şekilde ele alabileceklerini tanımlamalarına, yönetmelerine ve anlamalarına yardımcı olur.
Bu sistem, vatandaş şikâyetlerini başarılı bir şekilde ele almanın kilit gerekliliklerini belirtir ve belediyenizde vatandaş memnuniyetsizliğiyle başa çıkmanıza yardımcı olmak için şikâyet yönetimi denetimleri içerir.
Kimi ilgilendirir?
Vatandaşa beklentilerin ötesinde hizmet vermeyi isteyen tüm kuruluşları ilgilendirir. Vatandaş beklentilerinin ötesine geçmek de ister özel kuruluş, ister kamu kuruluşu veya gönüllülük esasına dayalı sektörler olsun her tür ve boyuttan işletmenin genel bir gerekliliğidir.

EGE Danışmanlık olası proje alt başlıkları:

a)    Standart gereksinimlerini karşılamaya yönelik danışmanlık
b)    İlgili çalışanların "vatandaş memnuniyeti" çevresinde eğitimleri
c)    Sistem gerekliliklerinin karşılanması ile beraber belgelendirme yapılması

Periyodik asansör kontrolleri                 EGE Danışmanlık Tüm Periyodik Kontrollerini İnceleyiniz.      

31.01.2007 tarihinde Sanayi Bakanlığı tarafından yayınlanan AB direktifleri uyum çalışmaları sonucunda hazırlanan/değiştirilen " ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ  " çerçevesinde asansörlerin yıllık kontrolleri öncelikle belediyeler tarafından yapılmalıdır. Ancak bu husus ülkemizde tüm belediyelerde henüz tümüyle uygulanamamaktadır. EGE Danışmanlık çözüm ortakları asansör denetimleri konusunda TURKAK tarafından akredite kuruluş olup, Sanayi Bakanlığı'nca da tanınmaktadır. Bu zorunluluk ilgili yönetmelikte şu şekildedir:

Yıllık kontrol
   
MADDE 10 - (1) Yapının bağlı bulunduğu Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca, asansörün hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında yılda en az bir kere olmak üzere, her asansörün kontrolü yapılır. Ancak, kadrosunda yeterli sayıda Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendisi bulunmayan Belediye veya Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar, yıllık kontrol işini, o asansörün yapımında görev almamış Yetkili Mühendislere yaptırabilirler.

EGE Danışmanlık olası proje alt başlıkları:

a)    Bölgedeki asansör denetimlerinin tarafımızdan yapılması ve raporlanması
b)    Bölge asansör envanteri çıkarılması ve asansör bilgilerine yönelik internet sitesi açılması
c)    Belediye'de (yeterli değil ise) ekiplerin eğitilmesi ve personel sertifikasyonu

Kaldırma ve İletme Makinelerinin (Periyodik Kontrolleri) Muayene ve Testleri ( Forklift, Caraskal, Vinç, Mobil Vinç, Platform, Araç Kaldırma Lifti,Transpalet gibi)

İşçi Sağlığı ve İş güvenliğinde yapılan değişiklikler sonucunda söz konusu makinelerin periyodik güvenlik kontrollerinin yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kontrollere ilişkin EGE Danışmanlık çözüm ortakları , TURKAK tarafından akredite kuruluştur. Bu konudaki mevzuat şu şekildedir:

MADDE 378 - Kaldırma makineleri ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar , kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, yetkili teknik bir eleman tarafından üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecek ve kontrol belgesi düzenlenerek işyerindeki özel dosyasında saklanacaktır.

EGE Danışmanlık olası proje alt başlıkları:

a)    Belediye'ye ait tüm iş makinelerinin periyodik güvenlik kontrollerinin EGE Danışmanlık tarafından yapılması


 
 
 
Sayfa başı
Sayfa başı
Sayfa başı